Vecize
Tüm Haberler Makaleler Banka Hesap Numaraları Etkinlik Takvimi Ziyaretçi Defteri
PDF
Yazdır
e-Posta
Salı, 09 Şubat 2016 08:30

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR


       Abdulhamidhan Camimiz 1993 yılında temeli atılan, arsası Belediyemizden satın alınan Abdulhamidhan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği marifeti ile inşaatı ve sorumluluğu tarafımızca üstlenilen, şehrimizin gurur kaynağı, ülkemizin 3.büyük camisi olma şerefini taşıyan bir büyük camimizdir.

       Başlangıcından bugüne kadar kamu kuruluşlarımızın, sanayicilerimizin ve saygıdeğer halkımızın unutulmaz katkıları ile ve yönetim kurulumuzun gece gündüz devam eden emekleri ile inşaatı devam eden Abdulhamidhan Camimizin ibadete açılmış olmasına rağmen hala yapımı devam eden bölümleri halkımızın malumudur.

        Camimizin bünyesinde 67 mevcutlu bir Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu faaliyetine devam etmektedir. İnşaatımız esnasında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Aksu Televizyonu başta olmak üzere vicdan sahibi bütün medya kuruluşlarına, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimize, kamu kuruluşlarına, sanayicilerimize ve kıymetli halkımıza teşuekkürü bir borç biliriz.

      Ne var ki, son iki yıldır belli mihraklarca ısrarla sürdürülen Abdulhamidhan Camii ve Yönetim Kurulunu asılsız iddialarla karalama kampanyası ve algı operasyonları bizde bu açıklamaları yapma zarureti hasıl etmiştir. Yaptığımız işte Allah’tan başka kimseden teşekkür beklentisi içerisinde değiliz.

İŞTE GERÇEKLER

       Abdulhamidhan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği 13 Aralık 1991 tarihinde kurulmuş olup, camimiz inşaatını başlatmıştır.

Abdulhamidhan Camii Vakfı; Kahramanmaraş 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/337 Esas, 2011/790 Karar Sayılı Kararı ile kurulmuş olup, Resmi Gazete’nin 11 Aralık 2011 tarih ve 28143 sayılı nüshasının 275. sayfasında ilan edilerek tüzel kişilik kazanmıştır.

     Abdulhamidhan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı 04.05.2012 günü saat 14:00’da gerçekleştirmiş, 4721 sayılı kanunun 88. maddesine göre derneğin feshine oybirliğiyle karar verilmiştir. Derneğin menkul ve gayrimenkul varlıkları tespit edilerek yeni kurulan Abdulhamidhan Camii Vakfı’na bağışlanması da aynı genel kurulda oybirliğiyle karar verilip kabul edilmiştir. Derneğin tasfiyesi 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15.maddesine göre Tasfiye Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş, Tasfiye Tutanağı 16.07.2012 tarihinde tanzim edilerek Kahramanmaraş Dernekler İl Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

       Abdulhamidhan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait menkul ve gayrimenkullerin tamamı Abdulhamidhan Camii Vakfı’na devredilmiştir.

        Abdulhamidhan Camii Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir surette huzur hakkı, maaş, pirim, ikramiye vs. almamıştır. Çalışmalarımız tamamıyla gönüllülük esasına dayanmaktadır.

       Vakfımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Her yıl başında Yıllık Bilançosunu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne göndermektedir. Yıllık Denetimleri İç Denetim Raporu ile tespit edilerek Bilançosuna eklenir. İç Denetim işlemleri mali müşavirler tarafından yapılır. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün müfettişlerince belirli periyotlarda gerçekleştirilir.

       Türkiye’de bütün camilerin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığımız’a aittir. Her türlü tasarruf İl ve İlçe Müftülükleri marifetleri ile gerçekleştirilir.


        Camilerin mülkiyetleri ise farklı farklı kurumlara, derneklere, vakıflara, şahıslara aittir. Şöyle ki;

               -Ulu Camii’nin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir.

               -Uncular Camii’nin tapusu Müteveffa Ökkeş UNCU mirasçılarına aittir.

               -Ravza Camii’nin tapusu Ravza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve hissedarlarına aittir.

               -Abdulhamidhan Camii ve müştemilatının bütün bağımsız birimlerinin cami de dahil tapusu Abdulhamidhan Camii Vakfı’na aittir.

        Abdulhamidhan Camii ve bütün bağımsız bölümlerinin tapuları, inşaat ve kullanma ruhsatları mevcuttur.

        Kahramanmaraşımız’da kullanma ruhsatı olan belki de tek cami Abdulhamidhan  Camiimiz’dir.

       Abdulhamidhan Camii gelirleri inşaatı devam eden camiimize, camiimizin bakım ve onarımına, personel giderlerine, 67 mevcutlu Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunun giderlerine harcanmaktadır. Harcama kalemleri yıllı bilançomuzda Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne arz edilmektedir.

        Kanunlar nezdinde Türkiye Diyanet Vakfı da Abdulhamidhan Camii Vakfı da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan iki eşit kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kamu kuruluşudur. Türkiye Diyanet Vakfı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluştur.

       Türkiye Diyanet Vakfı ve Abdulhamidhan Camii Vakfı faaliyetlerini Yönetim Kurulları marifetiyle yaparlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne karşı sorumluluk taşırlar.

Vakfımız kurulduğu günden bu güne kadar Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Onikişubat İlçe Müftülüğü ile büyük bir dayanışma içerisinde hizmetlerini sürdürmektedir.

         Vakfımız hakkında 2 yıldan beri akıl almaz karalama ve iftira kampanyasını yürüten şahıslar ve iddiaları yayınlayan siteler mahkemeye verilmiş olup Kahramanmaraş 4.Sulh ve Ceza Mahkemesi’nin 2014/196 sayılı kararı ile mahkum edilmişlerdir. Ayrıca aynı şahıslar hakkında Kahramanmaraş 1.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 5.000’er TL tazminat ödenmesine ayrı ayrı karar verilmiş, karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir ve sonucu beklenmektedir.

       Son iki ay içerisinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/11454 sayılı koğuşturmaya yer olmadığına dair kararına rağmen, aynı iddiaları tekrar gündeme taşıyarak vakfımızın güvenilirliğini ve itimadını sarsmak isteyen, algı operasyonu gerçekleştirmek isteyen iki gazeteci ve bu gazetecilerin yazılarını yayınlayan iki site hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Vakıflar, ülkemizde kanun gereği mahkeme kararı ile kurulurlar ve yine ancak mahkeme kararları ile feshedilirler. Hiçbir şahıs ve kurumun arzusuyla mahkeme kararı olmadan malvarlıklarına el konulamaz.


       Vakıf mütevelli heyetimiz aşağıdaki zevattan oluşmaktadır;

     Mustafa POYRAZ – Eczacı                   

     Ömer Faruk ŞİRİKÇİ – İmam Hatip        

     Hacı Ali ÖZTURAN – Tüccar                  

     Halit BAĞRIAÇIK – Tüccar                 

     Mehmet TEMİZDEMİR – Sanayici         

     Hacı Mehmet GÜNER – Yüksek mimar     

     Ejder GÜLÇİN – Sanayici

     Sıddık ÖNCÜLOKUR – Sanayici

     Ali KARSLI – İşletmeci

     Memduh KAYA – Yüksek Mimar

     Mustafa Hüdayioğlu – Eczacı

     Mehmet İLGİN – İnşaat Mühendisi

      Bütün bu açıklamalarımız çerçevesinde vakfımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hakkında ellerinde bir delil bulunan herkesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaata davet ediyor, karalama kampanyaları ve ittifaklarla kurumlarımızı ve bizleri itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizi,

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

ABDULHAMİDHAN CAMİİ VAKFI

MÜTEVELLİ HEYETİ

 

organbagisisunum1miniAbdulhamidhan Camii Vakfı tarafından Organ Nakli Sunumu Gerçekleştirildi. Cuma Akşamları yatsı namazından sonra her hafta farklı konularda alanında uzmanlar camii cemaatine bilgilendirici seminerler düzenlemektedirler. 22.11.2013 tarihinde yatsı namazından sonra cami cemaatine Organ naklininin dini, ilmi, hukuki ve tıbbi önemi konusunda sinevizyon eşliğinde sunum yapıldı. Programı organize eden Abdulhamidhan Camii Vakfının

 

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin Üsküdar Çamlıca Mevkiinde, 2773 Ada 1 Parselde yapımı planlanan cami için açtığı yarışma kapsamında; Asil Seçici Kurul ve Danışman Üyeleri, yaptıkları inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Ödül ve Mansiyon alan projeleri belirlemiştir.

Tıklayın...
 

06.04.2013 Cumartesi Günü Abdulhamid Han Câmii İmam Hatîbi Ömer Fâruk ŞİRİKÇİ Hocamız Ortaokul ve Liseli Talebelerden Oluşan Hataylı Ziyaretçi Kafilesini Câmimiz Hakkında Bilgilendirdi. Müteâkiben Güzel Temenniler ve Duâlarla Ziyâretçi Kafilesi uğurlandı...

Tıklayın...
 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından camimizin üç boyutlu görüntülerle bir tanıtım filmi hazırlatıldı. 26 Şubat 2013 Salı günü Necip Fazıl KISAKÜREK Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir gala ile tanıtım filmi halkımıza sunuldu.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 3
Açılış Resimleri
Açılış Videoları
Radyo Sohbetleri
Cuma Vaazları
Radyo Sohbetleri
Kur'an Oku
Kur'an Dinle
Uydu Harita
Namaz Saatleri
Kıble Yönü
Ezan Makamları
Dini Günler
Yıllık İmsakiye
Bilgisayar Ezan Programı
Cepvakit Programı
Kuran Araştırma Programı
Cepvakit Programı
Ömer Faruk ŞİRİKÇİ
Mobil Sitemiz
Mobil Sitemiz
Facebook Sayfamız
Twitter Sayfamız
Flickr Sayfa
Youtube Sayfa
Basın Odası
Selâtin Camileri
11/07/2012 | Ömer Faruk ŞİRİKÇİ

Selâtin Camileri Ömer Faruk ŞİRİKÇİ      Adem (as), cennetten çıkarıld [ ... ]


Diğer Yazılar

Haberdar Olun

Turkish Afrikaans Arabic Azerbaijani Bulgarian Chinese (Simplified) Czech Danish Dutch English French German Greek Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Norwegian Romanian Russian Serbian Spanish Ukrainian Urdu Vietnamese

Giriş FormuYakın Etkinlikler

Şu anda planlanmış etkinlik yok!
Tüm takvimi gör

Etkinlik Takvimi

Şubat 2017 Mart 2017
Pa Sa Ça Pe Cu Cu Pa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28